Uluslararası Finansın Ulusal Çözüm Ortağı.

Next Level Eskişehir Yolu No:3 Kat:27 Söğütözü / Ankara

Phone

0312 219 19 12 (pbx)

Neden Biz?

 • Global hukukla bütünleşmek, deniz aşırı kıtalara taşımak bilgi ve iş ve transferini sağlamak. Dünyamızın her yerinde ayrım gözetmeksizin her hukuk sistemindeki bağımsız hukuk firmalarıyla çalışarak kalıcı izler oluşturmak.

  Standart, klasik hukuk bürosu modelinden kaçınmak; ve bunun sonucunda ilgi alanlarımız kapsamına giren; müvekkil ve projelerde çalışmak, müşteri hizmetleri konusunda kendi kalıcı izlerimizi inşa etmek.

  İlgi alanlarımızla özdeşleşmek, bütünleşmek. Müvekkillerimize ve işlerimize “her iş tek iş” – “her müvekkil tek müvekkil” anlayışıyla “derin ilgi göstermek teknolojiyi ve bilişimin tüm imkanlarından sonuna kadar kullanarak ve sürekli değişimi de yakalayarak kaliteli, etkin hukuk hizmeti vermek.

  Ekip üyelerinin ortak amaçları olan, fakat görüş açıları, alt yapıları ve zevkleri farklı olan bireylerin işbirliği içinte tutmak. Sadece hukuk mezunlarını değil her disiplinden mezunlara ekip içinde yer vermek; böylelikle farklı görüş açıları oluşturmak ve müvekillerimize en sağlıklı, farklı bakış açılı, çözüm önerilerini sunmak…

 • Hakimiyet
  Büronun üzerine kurulu bulunduğu çalışma yöntem ve kurallarına sıkı bağlılık.

  Hukuku Ekibi
  Hukuk hayatında birbirini desteklemenin ve problemleri beraber çözmenin iş hayatında ses getirdiğine inanırız. Bu gerekçeyle bilgi, tecrübe ve parlak fikirlerin transferine önem verilir. Büroda çalışanlarını ‘personel’ olarak değil, herbir çalışan ‘hukuk ekibi’ ‘nin bir üyesi olarak kabul edilir. Büro iç çalışma yapılanması da bunun üzerine inşa edilmiştir. İlgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde ekip çalışmasına önem verilir.

  Saygı
  Faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil, anlayışlı ve ağırbaşlı davranılması, farklı düşünce ve görüşlere değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesidir.

  Değişim ve Gelişim
  ‘Her gün bir adım ileri bir basamak yukarı’ düsturunu çalışma metotlarına ve büro alt yapılarına uygulamıştır.

  Değişmeyen tek şeyin değişim olmasından hareketle; çalışma yöntem ve felsefesine değişimin sürekli olması esası getirilmeye çalışılmıştır…

  Gelişme ve değişimin toplumdan önce hukukta olması gerektiğine inanır. Böylelikle hukuk kuralları toplumdaki gelişmeleri ve değişmeyi tetikler; yada değişimin ve gelişimin hız kazanmasını sağlar. Hukuk kurallarının toplumdaki gelişmelerin önünde bir engel olarak durmasını kabul etmez.

  Bu mantık silsilesi içinde hukuk büroların da müvekkile önerilecek çözümlerin dar statükocu çözüm içinde değil; yeni içtihat ve yeni yöntem oluşturacak metodlarla emsal çözüm öneriler sunma ilkesidir.

  Kurumsal ve İstikrarlılık
  Avukatların ölümüyle bilgi ve tecrübe birikiminin de ölmemesi gerekmektedir. Bunların gelecek nesillere aktarılmasının bir şekilde sağlanması verilecek hukuk hizmetlerinin daha kaliteli olması açısından zorunlu olduğuna inanır.

  İstikrarlılık kaliteli hukuk hizmetinin anahtarıdır.

  Hukuk bürolarının hedeflerinin gelecek yıllara; hatta yüzyıllara, taşıması için hukuk bürolarının kendi içinde ve dışarıdan organizasyonlarla birlikte örgütlenmelerin olması gerektiğine inanır.

  Bunun yolunun ise hukuk bürolarının kurumsallaşmasıyla olduğu inancını benimser. Kurumsallaşma istikrarı; istikrar ise, sürekli kendini geliştirmeyi; geliştirme de kaliteli hukuk hizmetini ve hukukun gelişmesi sonucunu doğuracaktır.

  Hukuk büromuz yukarıda yapılan açıklamaları kurumsallaşma ve istikrar anlamında ilke ve felsefesi olarak benimsemiştir. Hukuk ekibimizin her bir üyesi ve bu yöndeki çalışmaların hiç bitmeyeceğini büro içinde sonradan gelen ekip üyelerine bu mirasın ve nöbetin devir edileceği bilincini istisnasız taşımaktadır.

  Hedeflilik
  Büronun ilgi alanlarını açıklayan bu ilke uzmanlaşmanın önemini ve büronun faaliyet alanlarının rotasını belirler.

  Değişen ve gelişen dünya da çok çeşitli alanlar ve sektörler bulunmaktadır. Genel hukuk kurallarının yanında ihtisaslaşma da sürekli çığ gibi büyümekte hatta bu mahkemelerin görev dağılımlarını da çeşitlendirmektedir. Bundan son yoktur. Toplumun ve teknolojinin gelişmesi yeni alanların ortaya çıkmasına ve yeni düzenlemelerin doğmasına neden olmaktadır. Her düzenleme; beraberinde bilgi ve uzmanlığı da getirmektedir…

  Büromuz iç dinamizmini, belirlediği ilgi alanına göre gerçekleştirmiştir. İlgi alanları ile özdeşleşmeyi hedeflemiştir.

  Sosyal Sorumluluk
  Etkinliklerimiz başlıklı faaliyet ve organizasyonlarımızın hareket ve çıkış noktasıdır.

  Esası; milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ilkeleri ve etkinlikleri arasına katmamız ve uygulamaya çalışma gayretimizdir.

  Toplumdan kazanılanın yine topluma aktarılmasıdır.

  • Müşterilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal firmalardan seçmek ve stratejik iş ortaklığı ilkesi ile çalışmak
  • Ekip üyelerimizi müşterilerimize hizmet verirken bireysel insiyatif ve stil değil kurumsal standartlarla sürekli değişen ve gelişen yöntemlerle hizmetlerimizi sunmak
  • Dünyanın her bölgesinde aynı iş kolundaki kurumlarla stratejik ortaklık yapmak; globalleşmek.
  • Çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve tedarikçilerimizle birlikte ilgili tarafları sürekli bilgilendirerek etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızı sürekli geliştirmek ve denetlemek
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
  • Hizmetlerimizi sunarken; bilgi güvenliği, fiili güvenlik, temsil yeteneği, teknoloji, bilişim, insan kaynakları konularında yüksek standartlarda kaliteyi sağlamak
  • Standart Kalite yönetim sistemleri uygulamaları ile sınırlı kalmayarak, kendi alanında kendine özgü yönetim sistemleri oluşturmak ve sürekli iyileştirme ve gelişme anlayışını her alanda benimsemek ve uygulamak.
 • Müşterilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal firmalardan seçmek ve stratejik iş ortaklığı ilkesi ile çalışmak, dünyanın her bölgesinde aynı iş kolundaki kurumlarla stratejik ortaklık yapmak; globalleşmek.
 • Hizmetlerimizi sunarken kendi alanında ileriye yönelik stratejik planlarla ve sürekli değişim ve gelişimi benimseyerek en üst düzeyde öncü, profesyonel anlayışla hizmet sunmak
 • Sasa iş dünyası içerisinde bütün ekibiyle özellikle ülkemizin eğitim alanında, maddi ve manevi projelerde yer alır; bu alanda kendi projelerini oluşturarak ve uygulayarak, sosyal ve toplumsal feva ve borç duygularını ifade eder.

  SASA SOSYAL SORUMLULUK PROJE VE UYGULAMALARI

  1-TOBB Ekonomi Üniversitesi ile eğitim ve staj işbirliği ve yardımlaşması, 2010.

  2- Sasa Hukuk Fakültesi Öğrenci bursları, 2010.

  3- İlköğretim okulu kütüphane ve bilgisar odası tefrişi projesi, 2011.

SASA&SASA Hukuk Bürosu

Büromuz İstanbul ve Ankara da olmak üzere iki ayrı bağımsız büro iken 1989 yılında Ankara’da tek büro olarak birleşerek kurulmuştur.

Oluşumundan bu yana benimsedikleri çalışma yöntemlerini de birleştirerek zaman içinde büronun ilke ve standartlarına dönüştürmüşlerdir. Avukat müvekkil ilişkisini ve büro hukuk ekibi üyelerinin çalışma prensiplerini bu ilke ve standartlar üzerine oturtmuşlardır.

İlk yıllarından itibaren ticari risk süreçlerinin yönetimi ve hukuksal işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu alanda 2004 yılında kurumsallaşarak uluslararası finans kuruluşlarının risk öncesi ve sonrası yönetim ve tahsilat işlemlerinde profesyonel yol ve yöntemlerle uluslararası finansın ulusal çözüm ortağı olmuştur.